(1)
Brait, B. LĂ­ngua E Literatura: Uma Falsa Dicotomia. ranpoll 2000, 1.